Grafik / Technický ilustrátor

Co u nás budete dělat:

 • Tvorba, správa a úpravy technických ilustrací ve 3D/2D. (Vektorová grafika)
 • Analyzovat technické dokumenty pro převod na technické ilustrace. Použití 3D CAD dat, 2D technických výkresů, kusovníků.
 • Podpora zákazníků s vývojem inovativních přístupů pro zlepšování technických publikací.
 • Tvorba ilustrací do technické dokumentace dle příslušných standardů.
 • Vytváření ilustrovaných katalogů náhradních dílů.
 • Vyhledávání a zpracování 3D dat.

Co splňuje ideální uchazeč:

 • Vysokoškolský diplom (DEC nebo ekvivalentní bakalářský titul) v technickém oboru (výhodou, nikoliv podmínkou) nebo jakékoli jiné vzdělání v technickém oboru (strojní nebo elektrotechnické).
 • Zkušenosti jako technický ilustrátor strojírenských produktů (výhodou) s technickým vzděláním, nejlépe ve strojírenství, elektrotechnice nebo leteckém inženýrství.
 • Znalost 3D/2D nástrojů (jako PTC Arbortext IsoDraw, CorelDraw, Cortona3D nebo jiné).
 • Dobré technické porozumění spojené s vysokou ochotou učit se, zlepšovat se a přispívat novými nápady.
 • Angličtina na komunikativní úrovni (výhodou)

Čím vás za to odměníme:

 • 25 dní dovolené
 • Firemní notebook
 • Multisport karta
 • Možnost občasného home-office
 • Pružná pracovní doba
 • Jazykové kurzy
 • a více ..

What we are looking for:

 • • Creating, management and maintenance of technical illustrations in 3D/2D. (Vector graphics)
 • • Analyze technical documents for conversion to technical illustrations. Use of 3D CAD data, 2D technical drawings, Bill of Materials.
 • • Support customers in developing innovative approaches to improve technical publications.
 • • Creating illustrations for technical documentation according to relevant standards.
 • • Creating illustrated catalogs of spare parts.
 • • Search and processing of 3D data.

What an ideal candidate should have:

 • • University Diploma (DEC or equivalent Bachelor’s degree) in a technical field of study (preferred, not required) or any other technical qualification (mechanical or electrical).
 • • Experience as a technical illustrator of engineering products (advantage) with a technical background, preferably in engineering, electrical engineering or aviation.
 • • Knowledge of 3D/2D tools (such as PTC Arbortext IsoDraw, CorelDraw, Cortona3D and others).
 • • Good technical understanding paired with a high willingness to learn, improve and contribute new ideas.
 • • English at a communicative level (an advantage)

How we reward you:

 • 25 days of vacation
 • Business laptop
 • Multisport card
 • Possibility of occasional home-office
 • Flexible working hours
 • Language courses
 • and more ..

Požadované vzdělání

Bakalářské

Jazykové znalosti

Angličtina (Pokročilá)
 • Pozice je vhodná pro absolventy, OZP: S docházením do firmy
 • Práce na plný úvazek
 • Praha
Mám zájem

Nenašli jste vysněnou pozici?

Vyplňte formulář a napište nám něco o sobě. Pokud se objeví vhodná pozice, rádi se vám ozveme.

Dejte nám o sobě vědět