Agenturní zaměstnávání a zákoník práce

3. června 2021 • 3 MIN

Agenturní zaměstnávání je flexibilnější forma zaměstnávání, která firmám umožňuje okamžitě získat kvalifikované zaměstnance formou „pronájmu“ zaměstnanců od pracovní agentury. Agenturní zaměstnání v Česku upravuje zákoník práce v § 307a a následujících.

Kdo je kdo v agenturním zaměstnávání?

Účastníky pracovněprávního vztahu při agenturním zaměstnávání jsou 3 strany: zaměstnanec, agentura práce, která je jeho zaměstnavatelem, a uživatel, který poptává pracovní sílu a najímá si zaměstnance agentury práce.

1) Agentura práce – zaměstnavatel

Agentura práce je fyzická nebo právnická osoba, která získala povolení k vykonávání činnosti zprostředkování zaměstnání od Generálního ředitelství Úřadu práce a splňuje podmínky jako věk 18. let, trestní bezúhonnost, odbornou způsobilost, svéprávnost atd.

Pozor na podvodné agentury

Při vybírání agentury práce je třeba ověřit si, že se skutečně o agenturu práce jedná. To je možné například online na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Stále častěji se totiž objevují různé „pseudo agentury“ používající podvodné praktiky jako obcházení zákona na základě smluv o dílo.

2) Agenturní zaměstnanec

Jedná se o fyzickou osobu, která s agenturou práce uzavírá primárně pracovně-právní vztah, jinými slovy podepisuje pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Kde a pro koho a za jakých podmínek bude zaměstnanec pracovat je uvedeno v písemném pokynu agentury práce. Obsah písemného pokynu je výslovně upraven v § 309 zákoníku práce.

3) Uživatel – firma

Uživatel je kdokoli, kdo poptává po agentuře pracovní sílu.

Smlouvy a dohody

Agentura práce uzavírá se zaměstnancem pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti a na základě písemné objednávky jej přiděluje k výkonu práce u uživatele. Uživatel a agentura práce mezi sebou uzavírají dohodu o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. Základním dokumentem je dohoda o přidělení podle § 308 zákoníku práce. Specifikem agenturního zaměstnávání je skutečnost, že uživatel a zaměstnanec, který pro uživatele vykonává práce, spolu žádnou smlouvu neuzavírají. Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce ukládají zaměstnanci pracovní úkoly vedoucí pracovníci uživatele, kteří řídí a kontrolují jejich pracovní činnost.

Srovnatelné pracovní a mzdové podmínky

Formálním zaměstnavatelem zůstává agentura práce, která zaměstnanci vyplácí mzdu. Uživatel nesmí vůči zaměstnanci činit právní úkony jménem agentury práce. Základní podmínkou agenturního zaměstnávání je povinnost agentury práce a uživatele zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance byly srovnatelné s kmenovými zaměstnanci uživatele. Zaměstnanci agentury práce je třeba poskytovat stejnou mzdu jako vlastním zaměstnancům. Zároveň zaměstnavatel platí agentuře práce poplatky za její služby a je tedy třeba počítat s vyššími náklady na dočasně přiděleného zaměstnance.

Další na téma Kariérní průvodce

Jak na pracovní pohovor 4  MIN

10 vět, které na pohovoru rozhodně neříkejte

Číst více
Zákony a právo 4  MIN

Novela zákoníku práce

Číst více
Hledám práci < 1  MIN

Chci tu práci

Číst více